Vzorce

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Vzorce pro výpočet souřadnic v geocachingu

V listingu multi-Cache nebo mystery Cache nejsou obvykle uvedeny souřadnice uschované schránky s logbookem (nebo někdy i postupové stage) přímo, ale nějakou formou výpočtu ze zjištěných, nebo vyluštěných indicií, výsledku dešifrovaného textu atp.

Např. N 50°AB.CDE 15°FG.HIJ

kde A až J jsou jednociferná celá nezáporná čísla

Pro vzorce, kde se ještě z indicií něco přepočítává, platí však (alespoň v ČR, ale i jinde) trochu jiná pravidla, než je běžné v matematice (na papíru, nebo na tabuli ve škole). Zápis vzorců se podobá spíše zápisu v programovacích jazycích nebo třeba v Excelu:

  1. užívá se znak + pro sčítání, - pro odčítání, * pro násobení, / pro dělení, ^ pro umocnění
  2. platí běžná priorita operací, tj, násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním
  3. pokud jsou uvedeny výrazy v (kulatých) závorkách vedle sebe, závorky se zpravidla navzájem nenásobí, výsledky z jednotlivých závorek se pak řadí prostě za sebe; pro násobení se používá explicitně jako operátor znak * (hvězdička)
  4. není-li uvedeno v listingu jinak, předpokládá se obvykle jednociferný výsledek operací v závorkách, obvykle kladný. Jinak může být vyžadována také ciferace, nebo použití absolutní hodnoty, případně pouze poslední cifry - to bývá v listingu uvedeno
  5. na pozici celých minut (AB nebo FG ve vzorcích výše) v souřadnicích by mělo vyjít dvouciferné číslo<=59, v některých případech však může být i jednociferné (první cifra nula)
  6. někdy může jedna závorka zastupovat dvě nebo i tři cifry v desetinných místech minut
  7. je-li výsledek počítání AB=12, pak A=1 a B=2 (když počítáte něco dvojciferného a pak dosazujete jednotlivé cifry do vzorce)


Příklad:

N 50°(A+1)(B*C).C(C-A)(B*C*A) E 15°(D*E).B((A+E)*D/B)

když A=1 B=2 C=3 D=4 E=5, pak výsledek bude N 50°26.326 E 15°20.212

(pozn. uvedený vzorec, indicie i výsledný vzorec jsou čistě vymyšlené na ukázku, takže na těchto souřadnicích nejspíš opravdu nic nenajdete)

Offset

Jedním ze způsobů může být i zápis pomocí offsetu, například N=N0+X E=E0+Y, kde N0 bude severní šířka výchozích souřadnic, E0 východní délka téhož, a X a Y obvykle tisíciny minut, které je potřeba k nim přičíst (nebo odečíst, jsou-li záporné), abychom dostali ty výsledné.

Rady

Pokud vám vyjde výsledek výrazně dál, než zlomky až jednotky kilometrů od výchozích souřadnic, bude zpravidla něco jinak, nebo jste počítali špatně.

Některé listingy podporují automatizované výpočty pomocí MultiSolver.

Doporučení pro ownery

Při tvorbě vzorce je vhodné se vyhnout použití písmen Ch (z důvodu možné nejednoznačnosti interpretace jako dvou písmen, C a H), písmen I a O z důvodu možné záměny za číslice 1 a 0 (jedna a nula). V případě, že potřebujete ve vzorci využít jednoduché závorky jinak (mají jiný význam než jen oddělení sousedních výpočtů), bývá velmi užitečné a doporučované uvést to do listingu.

Pokud jste na pochybách s interpretací vzorce, nejlepší je zeptat se ownera keše.