Challenge cache: Porovnání verzí

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání
(Oficiální pokyny: nová pravidla 2016)
(Oficiální pokyny: překlad nových pravidel (1. část; pokračování následuje))
Řádka 3: Řádka 3:
  
 
== Oficiální pokyny ==
 
== Oficiální pokyny ==
'''Od 21.4.2015 není možné zakládat Challenge cache.'''
+
'''Od května 2016 platí nová pravidla, viz [http://support.groundspeak.com/index.php?pg=kb.page&id=206].'''
'''Od května 2016 platí nová pravidla (zatím nepřeloženo), viz [http://support.groundspeak.com/index.php?pg=kb.page&id=206]'''
+
  
''Níže je překlad oficiálních pokynů z tzv. vědomostní knihy [[Groundspeak]]u, [http://support.groundspeak.com/index.php?pg=kb.page&id=206 článek 4.14]:''
+
Toto je překlad oficiálním anglických pravidel.
  
Keš s výzvou vyžaduje od nálezce splnění podmínky nebo série úkolů související s geocachingem, waymarkingem či wherigo předtím, než je možné zalogovat nález takové keše. Tyto podmínky nebo úkoly se považují za podstatu keše s výzvou, nikoliv za dodatečné podmínky pro logování (Additional Logging Requirements, [[Tradiční cache s podmínkou|ALR]]).
+
=== Co je keš s výzvou? ===
  
Keše s výzvou se liší svým zaměřením, rozsahem a povahou, ale všechny musejí být formulovány kladně a vyžadovat, aby něco bylo vykonáno. Keše s výzvou se uvádějí jako typ [[Mystery Cache|mystery]].
+
Keš s výzvou vyžaduje od nálezce, aby našel přidruženou fyzickou schránku a zároveň našel dodatečnou sadu geokeší, definovanou tvůrcem (majitelem) výzvy. Keše s výzvou povzbuzují geocachery, aby si stanovili zábavné cíle a dosáhli jich.  
  
Předkladatel keše s výzvou musí prokázat, že výzva je splnitelná. Může být [[reviewer]]y vyzván k tomu, aby podal důkaz o tom, že sám předtím splnil podmínku, anebo o tom, že výzva je splnitelná pro nezanedbatelný počet [[geocacher]]ů (nálezců).  
+
Příklady keší s výzvou: najít keš každý den kalendářního roku nebo najít po jedné z každé kombinace obtížnosti a terénu (D/T).
 +
 
 +
=== Požadavky na všechny keše s výzvou ===
 +
 
 +
{| class=wikitable
 +
|-
 +
! 1. Typ a název
 +
| Keše s výzvou musejí být uvedeny jako mystery a musejí mít v názvu anglické slovo „challenge“ (výzva).
 +
|-
 +
! 2. Ověřovadlo výzvy
 +
| Popis keše (listing) musí obsahovat odkaz na webové ověřovadlo výzvy (challenge checker). ''(Nově od roku 2016.)''
 +
|-
 +
! 3. Finální umístění schránky
 +
| • Schránka musí být umístěna na souřadnicích uveřejněných v popisu keše, a to buď na udaných souřadnicích, nebo na souřadnicích udaných jako viditelný dodatečný bod (waypoint). ''(Nově od roku 2016.)''<br/><br/>
 +
• Fyzická schránka musí být nalezitelná bez nutnosti kontaktovat majitele.
 +
|-
 +
! 4. Zdroj kritérií
 +
| Kritéria výzvy:<br/>
 +
• musejí pocházet z údajů, které jsou široce dostupné na serveru Geocaching.com, jako například stránka se statistikami, datum umístění keší, typů, atributů, suvenýrů atd.<br/>
 +
• musejí být ověřitelná pomocí informací ze serveru Geocaching.com.<br/><br/>
 +
Tvůrci výzev musejí prokázat, že existuje dostatek keší, které v čase zveřejnění splňují kritéria výzvy.
 +
|-
 +
! 5. Standard pro kritéria
 +
| Kritéria výzvy musejí být pozitivní a vyžadovat dosažení cíle. Kritéria nesmějí být založena na negativních výsledcích, jako například DNF.<br/>
 +
Požadavky výzvy mají být jednoduché, snadno pochopitelné, následovatelné a dokumentovatelné. Dlouhý seznam pravidel a omezení může zapříčinit, že keš nebude publikována.<br/>
 +
Výzva musí oslovovat rozumný počet geocacherů a musí být pro ně dosažitelná. Reviewer může požadovat seznam geocacherů z Vaší oblasti, kteří kritéria splňují.
 +
|-
 +
! 6. Ověřování
 +
| Tvůrci výzev si potřebují být jisti, že geocaheři mohou prokázat splnění požadavků, aniž by tím bylo narušeno jejich soukromí.<br/>
 +
Tvůrci výzev musejí prokázat, že sami výzvu splnili. ''(Nově od roku 2016.)''
 +
|-
 +
! 7. Zápis návštěvy
 +
| Geocaheři se mohou fyzicky zapsat do schránky keše s výzvou kdykoliv. Avšak zapsat návštěvu keše jako nález (found it) na webu mohou teprve poté, co splní úkoly dané výzvou a toto splnění doloží.
 +
|}
  
Je důležité, aby vlastníci keší zvážili, jakým způsobem budou dokládána tvrzení, že výzva byla splněna. Požadavky na [[log|zalogování]] v [[listing]]u keše musejí reflektovat tuto rozvahu a musejí být logisticky proveditelné. Vlastníci keší s výzvou mohou být také požádáni o načrtnutí plánu dlouhodobé údržby keše.
 
  
Několik základních poznámek ke zvážení při zakládání keše s výzvou:
 
# Challenge cache musí obsahovat slovo "Challenge" v názvu cache.
 
# Tento typ cache je zařazen mezi cache typu Mystery/Unknown.
 
# Při tvorbě challenge cache se vyvarujte zbytečných omezení. Konkrétně:
 
#* Challenge založené na specifickém seznamu keší, jako jsou například schránky uložené konkrétními ownery, obvykle nebudou publikovány.
 
#* Challenge nesmí obsahovat omezení vyplývající z data nálezu – do splnění výzvy tak mohou být počítány i geocache nalezené před jejím zveřejněním.
 
# Výzva musí být splnitelná po celou dobu existence challenge cache. Výzva, která vyžaduje "nalézt během roku 2011 stovku multi-cache", by neměla být publikována, protože není dosažitelná pro nové účastníky hry.
 
# Geocache s výzvou založenou na jednom nebo více nesplnění, např. DNF, pravděpodobně nebude schválena.
 
# Splnění požadavků výzvy by nemělo nikoho nutit k tomu, aby se vzdal hledání jiných geokeší. Například výzva stanovující, že  "10% z vašich nálezů musí být logy typu attended (eventy)", by nutila geocachera omezit lov jiných typů geokeší. Tím by byl nepatřičně ovlivněn jeho výsledný požitek ze hry.
 
# Logování keše s výzvou nesmí být podmíněno zakládáním nových keší nebo waymarků. Výzva musí být dosažitelná i pro toho, kdo keše ani waymarky nevlastní.
 
# Ke splnění keše s výzvou nesmí být vyžadováno logovat dočasně znepřístupněné (disabled) nebo archivované keše.
 
# Výzva by měla být chápána jako osobní ocenění za splnění úkolu, nikoliv jako vítězství v soutěži nad ostatními geocachery. Např. výzva postavená na prvním nálezu (FTF) je soutěží s ostatními geocachery, a proto není publikovatelná.
 
# Cache s výzvou musí být dosažitelná, aniž by hledač musel kontaktovat ownera. Listing cache musí obsahovat přesné souřadnice nebo popisovat způsob k jejich získání (pokud jde o puzzle).
 
# Pokud má být nová „challenge cache“ publikována v oblasti, kde už podobná cache existuje, pak je nutné, aby nová výzva měla jedinečná kritéria ke splnění (tj. soubor geokeší, waymarků etc.)
 
  
 
Ačkoliv se vám může zdát, že právě vaše keš naplňuje veškerá zde vyjmenovaná pravidla, reviewer jako zkušený geocacher může nalézt důvod k znepokojení, kterého jste si nemuseli všimnout, a z tohoto důvodu vaše keš nemusí být publikovatelná.
 
Ačkoliv se vám může zdát, že právě vaše keš naplňuje veškerá zde vyjmenovaná pravidla, reviewer jako zkušený geocacher může nalézt důvod k znepokojení, kterého jste si nemuseli všimnout, a z tohoto důvodu vaše keš nemusí být publikovatelná.

Verze z 20. 6. 2016, 20:02

  • Tento článek pojednává o zvláštním typu fyzické cache. O virtuálních výzvách pojednává samostatný článek Challenge.

Challenge cache (keše s výzvou, výzvové keše) jsou zvláštním typem mystery/puzzle cache obsahující podmínku (žádost k nálezci) související výhradně přímo s geocachingem, waymarkingem či wherigo (typicky s potřebným odlovem jiných keší, ať už několika, či jedné).

Obsah

Oficiální pokyny

Od května 2016 platí nová pravidla, viz [1].

Toto je překlad oficiálním anglických pravidel.

Co je keš s výzvou?

Keš s výzvou vyžaduje od nálezce, aby našel přidruženou fyzickou schránku a zároveň našel dodatečnou sadu geokeší, definovanou tvůrcem (majitelem) výzvy. Keše s výzvou povzbuzují geocachery, aby si stanovili zábavné cíle a dosáhli jich.

Příklady keší s výzvou: najít keš každý den kalendářního roku nebo najít po jedné z každé kombinace obtížnosti a terénu (D/T).

Požadavky na všechny keše s výzvou

1. Typ a název Keše s výzvou musejí být uvedeny jako mystery a musejí mít v názvu anglické slovo „challenge“ (výzva).
2. Ověřovadlo výzvy Popis keše (listing) musí obsahovat odkaz na webové ověřovadlo výzvy (challenge checker). (Nově od roku 2016.)
3. Finální umístění schránky • Schránka musí být umístěna na souřadnicích uveřejněných v popisu keše, a to buď na udaných souřadnicích, nebo na souřadnicích udaných jako viditelný dodatečný bod (waypoint). (Nově od roku 2016.)

• Fyzická schránka musí být nalezitelná bez nutnosti kontaktovat majitele.

4. Zdroj kritérií Kritéria výzvy:

• musejí pocházet z údajů, které jsou široce dostupné na serveru Geocaching.com, jako například stránka se statistikami, datum umístění keší, typů, atributů, suvenýrů atd.
• musejí být ověřitelná pomocí informací ze serveru Geocaching.com.

Tvůrci výzev musejí prokázat, že existuje dostatek keší, které v čase zveřejnění splňují kritéria výzvy.

5. Standard pro kritéria Kritéria výzvy musejí být pozitivní a vyžadovat dosažení cíle. Kritéria nesmějí být založena na negativních výsledcích, jako například DNF.

Požadavky výzvy mají být jednoduché, snadno pochopitelné, následovatelné a dokumentovatelné. Dlouhý seznam pravidel a omezení může zapříčinit, že keš nebude publikována.
Výzva musí oslovovat rozumný počet geocacherů a musí být pro ně dosažitelná. Reviewer může požadovat seznam geocacherů z Vaší oblasti, kteří kritéria splňují.

6. Ověřování Tvůrci výzev si potřebují být jisti, že geocaheři mohou prokázat splnění požadavků, aniž by tím bylo narušeno jejich soukromí.

Tvůrci výzev musejí prokázat, že sami výzvu splnili. (Nově od roku 2016.)

7. Zápis návštěvy Geocaheři se mohou fyzicky zapsat do schránky keše s výzvou kdykoliv. Avšak zapsat návštěvu keše jako nález (found it) na webu mohou teprve poté, co splní úkoly dané výzvou a toto splnění doloží.


Ačkoliv se vám může zdát, že právě vaše keš naplňuje veškerá zde vyjmenovaná pravidla, reviewer jako zkušený geocacher může nalézt důvod k znepokojení, kterého jste si nemuseli všimnout, a z tohoto důvodu vaše keš nemusí být publikovatelná.

Jako každá schránka je i keš s výzvou publikována nebo zamítnuta na základě svých vlastností. Existují dříve schválené keše, které by za aktuálních podmínek publikovány nebyly.

Externí odkazy