Kategorie (waymarking)

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Waymarking - kategorie

Obsah

Animals - Zvířata

Off-Leash Dog Areas - Oblasti pro venčení psů
Parky a prostory určené pro volné venčení psů
Animal Hospitals - Veterinární kliniky
Veterinární kliniky, ordinace a místa, kde se léčí zvířata
Zoos - Zoologické zahrady
Birdwatching Locations - Ptačí pozorovatelny
Místa pro sledování ptáků hlavně ve volné přírodě, ale i ve voliérách.
Ancient Traces and Roads - Staré cesty a silnice
Z migračních cest velkých zvířat často vznikaly silnice a cesty. Waymark zachycuje tyto staré cesty.
Fish Hatcheries - Rybí líhně
Zařízení zabývající se výzkumem a zvyšováním chovu ryb, obvykle vedené vládními agenturami, ale mohou být i akademické či soukromé. Nesmí však být zaměňovány za komerční chov ryb (tj. nepatří sem soukromé rybářské sádky pro chov ryb na maso)
Turtle Crossings - Želví přechody
Místa, které se v ČR asi nevyskytují
Alpaca and Llama Farms - Farmy na chov Alpak a Lam
Waymark pro farmy, které pěstují hlavně Alpaky a Lamy.
Aviaries - Ptačí voliéry
Klece a voliéry pro chov a pozorování ptáků.
Petting Farms and Zoos - "Mazlící" Farmy a zoologické
Farmy a zoologické zahrady, které umožňují lidem a dětem hrát si se zvířaty, ať už domestikovanými či volně žijícími.

Buildings - Budovy, stavby

Dated Buildings and Cornerstones - Datované budovy a základní kameny budov
Budovy, kde byly data stavby začleněny do konstrukce a jsou jasně viditelné (např. základní kameny budov nebo nápisy s datem (letepočtem) postavení budovy)
Coastal Lighthouses - Pobřežní majáky
Jakékoliv pobřežní majáky, u nás neexistují.
Castles - Hrady a zámky
Starověké i moderní hrady, které mohou být veřejné i soukromé. Může se jednat o hrady, zámky i zříceniny.
Victorian Houses - Viktoriánské domy
Domy z viktoriánského období (tj. z doby vlády královny Viktorie v Anglii přibližně z let 1837 až 1901)
Carnegie Library Buildings - Carnegieho knihovny
Knihovny budované mezi lety 1881 až 1919 v Severní Americe?
Pre-Victorian Historic Homes - Předviktoriánské domy
Historické domy z předviktoriánské éry - tj. domy vzniklé do roku 1837
Odd-Shaped Buildings - Nezvykle tvarované budovy
Domy s nezvyklým půdorysem či nezvyklou architekturou, u nás sem patří např. Tančící dům nebo by sem patřila Kaplického Chobotnice
Relocated Structures - Přemístěné budovy a konstrukce
Jakékoliv budovy či konstrukce, které stály původně na jiném místě, ale byly z různých příčin přemístěny někam jinam. Mohou to být budovy, mosty i jiné lidské výtvory.
Cityscapes - Pohledy na města
Výhledy na města ať už z rozhleden, vysokých budov, přírodních vyvýšenin nebo i pohledy na město přes řeku či záliv.
Barns - Stodoly
Stodoly - velké hospodářské budovy na farmách, v kterých se ukládá seno, obilí, hospodářská zvířata a další věci. Nezáleží na stavebním materiálu.
Quonset Huts - Stavby z vlnitého plechu
Prefabrikované vlnité ocelové konstrukce s půlkruhovým průřezem používané za 2. světové války Americkou armádou pro levnou a rychlou stavbu základen.
Doorways of the World - Vstupní portály
Unikatni ci zajimave vchodove dvere a portaly - jak historicke, tak i novodobe
Water Mills - Vodní mlýny
Mlýny ať už bývalé nebo v provozu, které jako zdroj energie používají říční vodu. Dají se sem zařadit i vodní hamry (asi i vodní pily)
Converted Bank Buildings - Bývalé bankovní budovy
Budovy, které byly postaveny jako banky, ovšem dnes už slouží k jinému účelu.
Vintage Gas Stations - Staré čerpací stanice
Čerpací stanice vzniklé před rokem 1965. Čerpací stanice nemusí být už v provozu.
Octagon Buildings - Osmiboké budovy
Jakékoliv osmiboké budovy a konstrukce.
Skyscrapers - Mrakodrapy
Mrakodrapy
Astronomical Observatories - Astronomické observatoře, planetária
Astronomické observatoře a planetária s trvalými zařízeními pro pozorování hvězd.
Converted Firehouses - Bývalé požární zbrojnice
Původně staré hasičské stanice, které dnes slouží k jinému účelu (dnes slouží jako restaurace atp.)
Great Buildings of the World - Velké světové stavby
Budovy označené jako "velké budovy světa", které jsou registrované na http://www.greatbuildings.com.
Flatirons - Žehličky (Trojúhelníkové budovy)
Domy s trojúhelníkovým půdorysem, hlavně na místech, kde se ulice stýkají pod menším než pravým úhlem.
Outhouses - Venkovní suché záchody
Volně dostupné suché záchody v přírodě.
Landlocked Lighthouses - Vnitrozemské majáky
Vnitrozemské majáky, které nejsou stavěné za účelem navigace lodí. Jedná se o stavby ve tvaru majáků, které slouží k jinému účelu, např. "maják" sloužící jako rozhledna či restaurace. Nepatří sem modely majáků, pouze normální budovy min. 6 metrů vysoké. Nezáleží na tom, zda jde o funčkn maják.
Lavoir (wash houses) - Veřejné prádelny
Veřejné prádelny na vodních kanálech, řekách a potocích, nacházejí se hlavně ve Francii a Portugalsku.
Pyramids - Pyramidy
Skutečné pyramidy nebo domy či jiné konstrukce, které jsou ve tvaru pyramid (může se jednat i o stavby s částí ve tvaru pyramidy).
Unoccupied Buildings, Shacks, and Cabins - Opuštěné budovy
Jakékoliv opuštěné budovy, chatrče či boudy
Lustron Homes - Lustromovy domy
Domy, které jsou postavené dle návrhu Carla Strandlunda (porcelánově-smaltované ocelové domy). Nacházejí se v Americe.
Iconic Factories - Kultovní továrny
Továrny, kde jsou nebo byly vyráběny známé produkty, které jsou jedinečné nebo kultovní. V některých případech se může jednat i o místa, kde tyto továrny stály.
Spring Houses - Kryté prameny (domky s prameny)
Domy s prameny, které byly budovány hlavně jako ledničky využívající studené vody pramenů k uchovávání čerstvých potravit. V kategorii jsou zařazeny i různé altánky s prameny.
Convention Centers - Konferenční centra
Kongresová centra, která jsou hlavně budována za účelem konání konferencí. Nepatří sem hotely s konferenčními místnostm.
Building Buildings - Budování budov
Velké budovy, které jsou budovány od začátku do konce, jakési sledování této výstavby.
Cobblestone Buildings - Budovy z kamenných kostek
Budovy z kamenných dlažebních kostek, budované hlavně v 18. století v oblasti Velkých Jezer v Americe, mohou být ale i jinde na světě.
Thatch Cottages - Budovy s doškovou střechou
Stavby s doškovou střechou ze slámy nebo z rákosu. Mohou být i opuštěné a částečně zřícené, ale musí být vidět alespoň část doškové střechy.
English Heritage - Cadw - Historic Scotland - Budovy patřící do anglického a skotského dědictví
Historické stavby zařazené do Anglického, Skoského nebo Welšského historického dědictví. Musí být uvedeny na stránkách: English Heritage Property website
Bygone Toll Houses - Staré mýtné domky
Waymark pro zadávání starých mýtných domků, z kterých se vybíralo mýto.
Geodesic Domes - Geodézické dómy
Geodomy - domy ve tvaru koule konstruované z trojúhelníkových elementů.
Blacksmith Shops - Kovárny
Waymark pro historické či současné kovárny. Může se jednat i o zrušené kovárny, které jsou nějak označeny, že se o kovárny jednalo.
Treehouses - Domy na stromech
Domy či chatky postavené na stromech (ve větvích nebo okolo kmene stromu) min. 3 metry nad zemí.
Mills and Gins - Mlýny a čistírny bavlny
Mlýny a čistírny bavlny používané pro zpracování přírodních materiálů, které nepoužívají vodu nebo vítr jako zdroj energie. Nepatří sem vodní a větrnné mlýny (pouze pokud jsou tyto mlýny ještě v provozu ovšem nejsou už vodou či větrem poháněny).
Earth Homes - Podzemní budovy
Domy a budovy, které jsou převážně pod zemí.
Dairy Creameries - Mlékárny
Waymark pro dokumentování mléčné výroby, mlékáren, míst, kde se z mléka a smetany vyrábí máslo, sýr a další mléčné výrobky. Jedná se hlavně o historické budovy či výrobu mléčných výrobků na venkově. Nepatří sem prodejny.
Research Institutes - Výzkumné instituce
Waimark pro jakékoliv instituce, které se zabývají hlavně výzkumem, je jedno z kterého vědního oboru.
Wedding Chapels - Svatební kaple
Různé kaple a jiné stavby, které slouží hlavně na svatby (venkovní i vnitřní)
Beach Huts - Plážové domky
Různé plážové domky
Shot Towers - Věž na lití broků
Věže na výrobu perfektních kulatých broků a nábojů (lití broků, při pádu se ochladily a do vody spadly už perfektně oválné)


Government and Services - Vláda a služby

Podkategorie obsahují waymarky, které se týkají staveb a služeb, které jsou provozovány veřejnou správou na celém světě. Waymark se musí umístit do některé z podkategorií
Firehouses - Hasičské zbrojnice
Hasičské zbrojnice a stavby, kde se skladuje hasičská výbava.
City and Town Halls - Radnice a Městské úřady
Radnice, městské úřady a budovy sloužící pro místní správu.
Courthouses - Soudy
Stavby, které slouží hlavně jako soudní budovy
Police Stations - Policejní stanice
Policejní stanice a jiné budovy sloužící pro policejní práci
Tourist Information Centers - Visitor Centers - Turistická informační centra
Informační centra - zařízení poskytující návštěvníkům informace o lokalitě.
Highway Rest Areas - Dálniční odpočívadla
Prostory v blízkosti hlavních silnic, které nabízejí přinejmenším parkování a odpočinkové místnosti.
Military Installations - Vojenské objekty
Jakékoliv vojenské objekty, které jsou volně přístupné (bez nebezpečí zatčení atp.), případně dnes slouží jako muzea atp.
Hospitals - Nemocnice
Nemocnice
Retired Prisons - Opuštěné věznice
Věznice, které již dnes neslouží ke svému účelu.
Diplomatic Missions - Ambasády
Konzuláty a ambasády různých států
Places for Recycling - Místa pro recyklaci
Recyklační centra, šrotiště a místa pro sběr tříděného odpadu. Nejedná se o menší odvoz tříděného odpadu (nádoby by měly být min. 2 m velké). Jedná se např. o sběrné dvory atp.
Municipal Community Centers - Městská kulturní střediska
Waymark pro veřejné komunitní centra, kde se mohou scházet členové komunit bez placení členského poplatku. Měly by být ve vlastnictví státní správy. Patří sem komunitní centra, centra mládeže, centra pro seniory atd. Nepatří sem YMCA, různé kluby, židovská centra, či dobročiné organizace.
Capitol Buildings - Vládní budovy
Budovy centrální vlády států nebo zemí. Nepatří sem krajská, okresní či městská zastupitelstva.
Paramedic Stations - Stanice první pomoci
Stanice první pomoci
Wastewater Treatment Facilities - ČOV (čistírny odpadních vod)
Čistírny odpadních vod. Nejedná se o septiky či biofiltry nebo malé ČOV, které se nacházejí u domů.
Abandoned Air Force Radar Sites - Opuštěné vojenské letecké radary
Radarové stanice z období studené války, které letectvo opustilo.


Post Offices - Pošty a poštovní úřady

Pošty a poštovní úřady - waymarky se vkládají do podkategorií, pro naše pošty můžete využít kategorii evropských pošt.
U.S. Post Offices - Americké pošty
Canada Post Offices - Kanadské pošty
Australia Post Offices - Australské pošty
Norske postkontor (Norwegian Post Offices) - Norské pošty
European Post Offices - Evropské pošty

Education - Vzdělání

Budovy sloužící ke vzdělávání. WM se mohou vkládat pouze do podkategorií
Libraries - Knihovny
Knihovny
Former Schools - Zrušené školy
Opuštěné školní budovy, nebo bývalé školy, které jsou dnes používány k jiným účelům.
Universities and Colleges - Univerzity a vysoké školy
Budovy sloužící k vysokoškolskému vzdělávání
One-Room Schoolhouses - Jednotřídky
Existující nebo historické školy, které měly jen jednu třídu (jednotřídky)
Historical Society Headquarters - Sídla historických spolků
Historické Společnosti jsou zodpovědné za uznávání, zachování a udržování kulturních příslušných historických památek. Tato kategorie zahrnuje sídla takových společností. Jedná se asi hlavně o společnosti zakládané v USA.
Fraternity Houses - Sídla vysokoškolských bratrstev
Sídla vysokoškolských bratrstev a spolků.

Religious Buildings - Náboženské stavby

Objekty, které slouží k náboženským účelům. Waymark musí být v jedné z podkategorií.
This Old Church - Staré kostely
Kostely a další budovy, které byly používány jako kostely, i když dnes už slouží k jinému účelu (jako muzeum, knihovna škola atd.). Kostel musí být starý nejméně 100 let.
Roman Catholic Churches - Římsko-katolické kostely
Kostely římsko-katolické církve. Nezáleží na velikosti ani na stáří kostela.
Country Churches - Venkovské kostely
Jedná se o takové kostely, které neleží v obci či městě, ale někde na samotě. Vyjímkou jsou kostely v opuštěné vesnici (osadě) či v místech, kde není více než 100 obyvatel. Další vyjímkou může být to, že kostel byl původně venkovský, ale byl do města přemístěn.
Methodist Churches - Metodistický kostel
Kostely a budovy, kde se shromažďují metodisté.
Baptist Churches - Baptistické kostely
Spadají sem stávající i bývalé kostely a budovy sloužící pro babtistickou církev.
Medieval Churches - Středověké kostely
Kostely, které vznikaly ve středověku, tj. cca od 5. století do začátku 16. století. Patří sem i zříceniny těchto kostelů. Kostely by měly obsahovat originální díly, které sahají až do středověku.
Lutheran Churches - Luteránské kostely
Kostely a bývalé kostely, které sloužily Luteránské církvi.
Cathedrals - Katedrály
Kátedrály jsou kostely, které obsahují stolec nebo trůn biskupa. Nemusí být velké ani žádného konkrétního stylu.
Stone Church Artefacts - Kamenné kostelní artefakty
Patří sem kamenné objekty ať už v kostelech nebo u kostelů. Patří sem např. křtitelnice, kamenné pulty na odkládání knih na čtení, staré kamenné náhrobky zazděné ve stěnách či opřené o stěny, kameny sloužící pro odkládání rakví při pohřbu či okrasné kamenné nádoby na vodu používané na obřadní očistu.
Episcopal Churches - Kostely Episkopální církve
Episkopální kostely (protestantská anglikánská církev v USA, takže hlavně budou v USA)
Presbyterian Churches - Presbyteriánské kostely
Buddhist Temples and Public Shrines - Budhistické chrámy a veřejné svatyně
Waychapels - Kaple a kapličky
Samostatně stojící kaple a kapličky, sloužící k odpočinku a modlení. Většinou sem patří kapličky, do kterých člověk může vejít. Malé "výklenkové kaple" nemusí být v této kategorii schválené (můžete pak zkusit kategorii Outdoor Altars)
Abbeys, Convents and Monasteries - Opatství, kláštery a konventy.
Patří sem hlavně křesťanské kláštery, opatství a konventy, ale může se jednat i o jiná náboženství. Základním požadavkem je, aby se jednalo o formální náboženské útočiště s bydlištěm a dohledem. Patří sem i zničené kláštery či kláštery, které dnes už slouží k jinému účelu. V tom případě je však nutné dodat dokumentaci, že se v minulosti jednalo o opatství, klášter či konvent.
Orthodox Churches - Ortodoxní kostely
Kostely pravoslavné ortodoxní církve ať už se jedná o východní nebo orientální pravoslaví.
Synagogues - Židovské synagogy
Church of the Nazarene - Nazaretská círekv?
Všechny aktivity "Nazaretské církve" (školy, charity atp.)
Quaker Meeting Houses - Kvakerské domy setkání
Seventh-day Adventist Churches - Kostely Adventistů sedmého dne.
Mosques - Mešity
Mešity současné i bývalé, které již slouží jinému účelu. Nepatří sem "islámská centra".
Kingdom Halls of Jehovah's Witnesses - Kostely Svědků Jehovových
Mormon Temples - Mormonské chrámy
Megachurches - Velké protestantské kostely
Moderní evangelické kostely, jejichž týdenní návštěvnost přesahuje 2000 lidí.
Assembly of God Churches - Shromáždění boží církve
Každé aktivní shromáždění Boží církve nebo orgán / službě, včetně vysokých škol, škol, charitativních center apod.
Wesleyan Churches - Wesleyánské kostely?
Hindu Temples - Hinduistické chrámy

Transportation (Buildings) - Doprava

Budovy, které slouží pro dopravu lidí, zvířat i zboží. WM musí být umístěn do podkategorie.
Train Stations/Depots - Železniční nádraží
Železniční nádraží nebo železniční depa
Airports - Letiště
Může se jednat o soukromá letiště komerční letiště, nákladní letiště, heliporty, vojenská letiště, letiště pro dálkově ovládané modely letadel a dokonce i letadlové lodi
The Underground - Metro
Stanice metra (podzemní dráhy) či stanice nadzemní dráhy.
Bus Stations - Autobusové zastávky
Autobusové zastávky a autobusová nádraží
Truck Stops - Parkoviště pro kamiony
Parkoviště pro kamiony s možností kupovat pohonné hmoty, potraviny a dalšími službami.
Railway Roundhouses - Železniční točny
Objekty, které slouží pro otáčení lokomotiv, často bývají u železničních stanic. Stavěly se hlavně v místech, kde byly udržovány a skladovány parní lokomotivy.
Inside Airports - Vnitřní letiště
Waymarky uvnitř letišť bez toho, že by člověk opouštěl bezcelní zónu - kategorie vytvořená pro cestovatele, kteří na letištích pouze přestupují.

Meeting Houses -

Budovy sloužící k setkávání různých spolků
Masonic Temples - Zednářské lóže
Jakékoliv místní zednářské lóže či jejich pobočky
Legion Posts and Branches - Letionářské budovy
Místa pro setkávání, společenské akce a pracovní místa legionářů.
Odd Fellow Lodges - Lóže Nezávislého řádu Odd Fellow
Lóže, domy a budovy řádu Odd Fellow - více viz. - o řádu v češtině
VFW Posts - Místa VFW (Veterans of Foreign Wars = Společnost veteránů)
Společnost veteránů USA
Grange Halls - Venkovské haly
Haly sloužící k setkávání lidí na vesnici. U nás zatím žádný WM není, možná by šly zařadit některé venkovské sokolovny.
Elks Lodges - Dobročinná a ochranná organizace ELKS
Působí v Severní Americe
Moose Lodges and Centers - Organizace Moose
Organizace Moose se věnuje péči o staré a mladé lidi, WM hledá objekty, které organizaci slouží. Nachází se v USA, Kanadě, Anglii.
Woman's Clubs - Dámské kluby
Budovy, které dnes nebo dříve sloužily pro dámské kluby
Knights of Columbus Councils - Síně rytířů Kolumbových
Stavby sloužící pro setkávání rytířů Kolumbových, podle popisu největší katolické bratrské servisní organizace.
Knights of Pythias - Rytíři z Pythiasu
Budovy patřící bratrskému řádu Rytířů Pythias, kteří se věnují rozvoji světového míru. Může zahrnovat i budovy Pythianových sester, Sunshine girls a rytíři z Khorassanu.
AMVETS - Organizace amerických veteránů AMVETS
Americká organizace sdružující válečné veterány a pomáhající veteránům.

Architectural -

Architektonické zajímavosti. WM může být vložen pouze do podkategorie
Art Deco - Art Nouveau - Art Deco a Secese
Budovy a objekty ve stylu art-deco a secese.
Baroque Architecture - Barokní architektura
Originální budovy a objekty ve stylu baroka a rokoka.
Googie Architecture - Googie architektura
Googie umění vznikalo v 50. a na počátku 60. let 20. století na západě Spojených států, jeho kolébkou bylo Los Angeles a Orange County. Viz. Googie
Frank Lloyd Wright Designed Buildings - Budovy navržené Frank Lloydem Wrightem
Mohou sem být zařazeny všechny objekty a stavby navržené Frank Lloydem Wrightem.
LEED Buildings - Vůdčí energetický a ekologický disajn (Leadership in Energy and Environmental Design)
WM pro zařazení budov označené budovy splňující LEED projekt - projekt domů a staveb šetrných k životnímu prostředí.
Master Architects - International Style - Moderní architektura - Mezinárodní styl
Styl z dvacátých až čtyřicátých let 20. století (od r. 1920 do 2. světové války). Byla zjednodušena forma, stavby byly bez ornamentů s hlavním použitím oceli, skla a betonu jako stavebního materiálu.
Gothic Architecture - Gotická architektura
Objekty postavené v gotickém stylu. Do kategorie nepatří kostely, zámky, hrady, které mají své vlastní kategorie a stavby postavené v novogotickém stylu.
Renaissance Architecture - Renezanční architektura
Stavby či objekty postavené v renezančním slohu. Nepatří sem novorenesanční styl.
Master Architects - Deconstructivism - Moderní architektura - Dekonstruktivismus
Moderní budovy zabývající se stylem Dekonstruktivismu. Více viz. Dekonstruktivismus

Charity -

Business - Obchody, služby

Culture - Kultura

Entertainment - Zábava

History - Historie

Measurement Standards - zeměměřičské standardy

Czech Geodetic Points - České geodetické body
Geodetické body zejména polohového a tíhového pole, evidované na ČÚZK.
Public Land Survey Marks - Zeměměřičské značky
Body označující hranice veřejných pozemků, včetně historických
River Gauges - Vodočty
Stanice pro měřění výšky hladiny vodních toků
European Historic Survey Stones, Monuments and Benchmarks - Evropské historické zeměměřičské body
rovněž hraniční body
Great Lines of Earth - Poledníky a rovnoběžky
German Trigonometric Points - Německé trigonometrické body

Monuments - Památníky

Nature - Příroda

Oddities - Kuriozity

Recreation - Rekreace - oddych a volný čas

Signs - Značení

3 Dimensional Art - 3-rozměrné výtvory
vyhledávání 3-rozměrných reklamních výtvorů, které jsou TRVALE umístěny na budovách nebo v jejich blízkém okolí
Artistic Neon Lights
Automobile Association Signs
Blue Plaques
Border Crossings
Coats of Arms - Erby
Erby šlechtických rodin, řádů, měst a zaniklých států
Direction and Distance Arrows
Elevation Signs
Engrish Signs
Flora and Fauna Information Signs
Geographical Centers
Ghost Signs - Zaniklé nápisy
Vybledlé a zašlé zastaré (minimálně 50 let) reklamní nápisy a znaky
High Level Marks
Milestones
Neon Signs
Orientation Tables
Permanent Geographic Coordinates
Pictorial Pub Signs
Pictorial Village Signs
Population Signs - Cedule s počtem obyvatel
statistika počtu obyvatel v daném území na uvítací ceduli, označení města nebo jiné informační tabuli
Safe Place Havens
Small Town, Big Name - Malé město s velkým jménem
Městečka či vesnice se shodným názvem s velkoměsty
Smokey Bear Sign Sightings
Time and Temperature Signs - Ukazatele času a teploty
ukazatele aktuálního času a teploty okolí
Uncommon Crossing Signs - Označení netypických přechodů
ne zrovna typické označení pro přechod přes cestu (důchodci, žáby, klokani ....), které jsou umístěny volně kolem cesty (ne u budov)
Unintentionally Funny Signs - Neúmyslně humorné značky
běžné značky, které původně nejsou komické, ale ve kontextu humorné (kombinací značek, výběrem slov nebo konkrétním místem, kde jsou umístěny)
Unusual Signs - Neobvyklé značky
nesprávné nebo matoucí označení, s gramatickou chybou ...
Unusual Speed Limits - Neobvyklé omezení rychlosti jízdy
neobvyklé hodnoty omezení rychlosti v určité oblasti
Welcome Signs - Uvítací cedule
uvítací cedule měst, obcí, místa nebo oblasti, které obsahují navíc nějaký slogan nebo motto
Yellow Arrow Lookup - Vyhledávání 'Žlutých šipek'
vyhledávání míst označených žlutými šipkami, které jsou registrovány na yellowarrow.net (v ČR není žádné takové místo)
'You Are Here' Maps - Mapy s vyznačením 'Tady se nacházíte'
všechny mapy, které mají označení místa, na kterém se aktuálně nacházíte
'Z' Welcome Signs - 'Z' uvítací cedule
uvítací cedule měst a obcí začínajících na písmeno 'Z'

Structures - Konstrukce, stavby

Wayside shrines - Boží muka
Look-out towers - Rozhledny

Technology - Technologie

Waymarking Multifarious - Rozmanitosti