Vektorová mapa

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

Vektorová mapa je jedním ze dvou základních druhů map užívaných v navigacích. Druhým typem jsou mapy rastrové.

Na rozdíl od map rastrových nepracují vektorové mapy s obrázky. Každý objekt je v nich popsán matematicky. Pokud si vybavíte hodiny analytické geometrie, kde se rovnicemi v souřadnicových soustavách vyjadřovali přímky, křivky a objekty, tak ve vektorové mapě je tímto způsobem znázorněno naprosto vše: cesty, stezky, vrstevnice, libovolné čáry, plochy a body.

Tento typ mapy má jednu obrovskou výhodu: zobrazení je vždy přiměřeně kvalitní, bez ohledu na zvolené měřítko. Navigační přístroj totiž pokaždé obraz počítá znovu, a protože jsou všechny objekty definovány rovnicemi, křivky lze za každých okolností vykreslit úplně hladké. Tam, kde rastrová mapa při postupné změně měřítka už jen zvětšuje a rozmazává pixely, vektorová mapa stále kreslí pěkný kruh.

Výhody vektorových map:

  • ve všech měřítkách kvalitní zobrazení
  • možnost optimalizace trasy a snadného vyhledávání
  • malá datová velikost mapy
  • snadnější ochrana proti kopírování

Externí odkazy

Rastrovou nebo vektorovou mapu? - starší, ale stále platný článek z webu Navigovat