WGS-84

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání

WGS-84 (World Geodetic System 1984) - Světový geodetický referenční systém z roku 1984 je založený na referenčním elipsoidu, trefně označeném také WGS-84 (parametry a = 6378137,00000 m, b = 6356752,31425 m). Tento systém se nejen u nás používá jako standardní při Satelitní navigaci GPS.

WGS-84 je geodetický geocentrický systém armády USA, ve kterém pracuje globální systém určování polohy GPS a který je zároveň standardizovaným geodetickým systémem armád NATO (STANAG 2211­IGEO, ed.5 - Geodetic Datums, Ellipsoids, Drids and Grid References, 1991).

Na území bývalého Československa bylo započato s realizací systému WGS-84 na základě kampaně VGSN'92, organizované DMA (Defense Mapping Agency = Obranná mapovací agentura armády USA, dnes NIMA - National Imagery and Mapping Agency) a Topografickou službou (TS) Armády ČR (AČR). Od 1.1.1998 je WGS-84 zaveden ve vojenském a civilním letectvu a v AČR je běžně používán v rámci kooperace a armádami NATO a standardizace v geodézii a kartografii.

WGS-84 používá souřadnice zeměpisné, jednotlivé body jsou definované zeměpisnou délkou, šířkou a výškou. Zápis zeměpisné šířky a délky může být ve stupních, ve stupních a minutách nebo ve stupních, minutách a vteřinách (s jednotkami v desetinném tvaru). Je třeba vždy správně uvést, zda se jedná o severní nebo jižní šířku a o východní nebo západní délku. Zápis výšky je uveden v metrech - není to skutečná nadmořská výška, ale elipsoidická výška (neboli vzdálenost od elipsoidu). Naštěstí se skutečné nadmořské výšce poměrně dobře přibližuje.

Nultým poledníkem ve WGS-84 je IERS Reference Meridian. Leží 5.31 úhlových vteřin východně od "Greenwich Prime Meridian". Odchylka na zeměpisné šířce Královské observatoře činí 102.5 metrů. Zdroj: Wikipedia


Pozor na nastavení GPS a souřadnicovém systému zadávaných souřadnic. Některé turistické mapy, které vycházejí z vojenských map, vytvořených za Varšavské smlouvy, používají souřadnicový systém S-42 - vlivem použití jiného elipsoidu (Krasovského) jsou rozdíly mezi zeměpisnými souřadnicemi WGS-84 a S-42 v rámci ČR i 100-150 m!