Additional waypoints

Z GeoWiki
Přejít na: navigace, hledání


Additional waypoints (rozšiřující body) jsou nejčastěji waypointy vytvořené autorem cache, které nějakým způsobem souvisejí s vlastní keší. Jejich účelem je především usnadnit cacherům orientaci při hledání cache.

Povinně je potřeba uvádět tyto body u mystery a multikeší, pokud se na nich nacházejí fyzické schránky. Nikdy tedy při tvorbě listingu nezapomínejte uvést finální souřadnice (Final Location) a souřadnice fyzických zastávek u multikeší (Physical Stage – nutno odlišovat od Virtual Stage!), okolo kterých vzniká ochranné pásmo 0,1 míle (161 m). Bez udání těchto bodů Vám nebude cache schválena. Souřadnice těchto bodů budou cacherům skryty. Uvidí je pouze autor a revieweři (viz níže).

Ostatní body jsou nepovinné, cacheři však zajisté ocení, pokud si mohou do navigace stáhnout souřadnice zastávek multicache (Virtual Stage, pokud se nedopočítávají), přístupových bodů, místa k zaparkování apod.

Obsah

Typy waypointů

 • Final Location – FL - finální souřadnice cache (s výjimkou Tradiční Cache, která musí být vždy přímo na základních, jinak řečeno výchozích souřadnicích, a final waypoint se u ní proto nepoužívá). Výjimkou jsou earthcache, u kterých označuje poslední QtA stage.
 • Parking Area – PA - souřadnice parkoviště, místo, kde je možné zaparkovat.
 • Virtual Stage – QtA - odpověď na otázku, používá se u zastávek (stagí) multikeší či earthek, na kterých NENÍ uložena žádná schránka (Pozor - jakýkoliv předmět, který na místo přidá owner, například štítek, se už nepovažuje podle aktuálního výkladu pravidel za QtA, ale bude SoM!), pouze se má na něco odpovědět (spočítat, zjistit, ale ne hledat mezicache); na rozdíl od typu Physical Stage není kolem ní ochranné pásmo a neblokuje své okolí pro jinou cache.
 • Physical Stage – SoM - stage u multicache, taková zastávka multicache (ale klidně i jiné keše jako např. mystery, pokud obsahuje více schránek), na které se fyzicky nachází schránka, kterou je třeba hledat. Kolem tohoto bodu vzniká ochranné pásmo 161 metrů, ve kterém nebudou schváleny jiné cache. Na ostatní fyzické schránky téže multicache se však ochranné pásmo nevztahuje. Pokud se má jen něco zjistit, užívá se typ Virtual Stage.
 • Trailhead – TH- souřadnice křižovatky cest nebo rozcestníku, počátku přístupové cesty apod.
 • Reference point – RP -další bod, o němž je například zmínka v textu listingu a který autor např. doporučuje navštívit (vyhlídka, zmiňovaný objekt apod.).

Vytváření a editace waypointů

Pokud jste autorem cache, můžete vytvářet a editovat waypointy pomocí formuláře, ke kterému se dostanete:

 • z listingu cache, vpravo nahoře v rámečku Navigation klikněte na položku waypoints. Bude Vám nabídnuta možnost vytvořit nový bod (Add a New Waypoint);
 • z tabulkového přehledu Additional Waypoints na konci listingu (pokud již jsou nějaké body vytvořeny), kde je u každého bodu odkaz Edit, budete rovnou moci editovat již vytvořený bod (Edit Waypoint);
 • Také je možné zjednodušeně přidávat waypointy přímo ve formuláři při zakládání cache.

Popis formuláře

Povšimněte si, že můžete mít dva typy nadpisu:

 • Add a New Waypoint – přidat nový waypoint
 • Edit Waypoint – úprava existujícího waypointu (pod nadpisem je ještě odkaz na vytvoření nového waypointu, New Waypoint)

Ať již vytváříte nový waypoint, nebo upravujete existující, je potřeba vyplnit několik položek formuláře:

 • Type – typ waypointu, viz výše.
 • Name – samotné jméno waypointu vystihující jeho význam či lokalitu.
 • Waypoint Lookup Code – maximálně šestiznakový řetězec (složený z písmen bez diakritiky a čislic), stručně vystihující název, tedy např. PARKOV, STAGE1, FINAL a podobně (na obsahu tohoto textu obecně příliš nezáleží).
 • Prefix code – podstatnější než Lookup, dvouznakový řetězec, obsahující podobně jako Lookup znaky či číslice, stručně charakterizující předponu pro stažený waypoint – dle Prefix kódu se add. waypointy abecedně řadí a též se používá jako začátek jména daného waypointu při stažení do GPS (čili např. u cache s kódem GCABCD bude waypoint s prefixem S1 označen jako S1ABCD). Je tedy vhodné prefix s tímto vědomím volit – vhodné jsou například prefixy S1, S2... či 01, 02 pro zastávky multiny, SF či FI pro finálku, PA parkoviště a podobně.
 • Coordinates – samotné souřadnice waypointu (pozor na přepnutí západní délky (W) na východní (E), na to se často zapomíná!). Z rozbalovací nabídky je možné vybrat ze tří formátů.
 • Description (nepovinné) – detailnější popis waypointu, např. u stage multiny stručný popis toho, co na daném místě zjistit. Může se jednat o libovolný text dle Vašeho vlastního uvážení. Na rozdíl od listingu nemá problém s českou diakritikou.
 • Volba zobrazení (pod popisem) – volba jedné ze tří možností zobrazení waypointu, viz níže.

Pomocí tlačítka Make Changes nebo Create waypoint uložíte změny nebo nově vytvořený waypoint. Tlačítko Remove Waypoint slouží k odstranění waypointu.

Pod formulářem najdete tabulku s přehledem již vytvořených waypointů, které k dané keši patří. Vypadá podobně jako tabulka v listingu. U každé položky je na konci řádku odkaz Edit. Kliknutím na něj můžete dany waypoint upravit.

Režim zobrazení

Autor cache má možnost u každého takového waypointu zvolit jeden ze tří režimů jeho zobrazení:

 • v úplné podobě – tzn. popis i souřadnice jsou viditelné všem, waypoint je možné nahrát do navigace pomocí funkce Send to GPS (viz listing).
 • pouze popis bez souřadnic - souřadnice ostatní cacheři vidí jako ??? (to symbolizuje i ikonka s přeškrtnutou navigací úplně vlevo), vše ostatní, tj. popis, jméno waypointu, lookup a prefix kód vidí normálně (vhodné u stagí multin, kde sice cacheři nemají znát souřadnice, ale je možné sdělit v popisu, co na daném místě zjistit).
 • plně skryté – takové body jsou určené pouze pro vlastníka cache a reviewera a vidět je můžou jenom oni. Tyto waypointy většinou obsahují souřadnice jednotlivých stage (pokud se souřadnice stage dané multicache průběžně dopočítavají, jinak se volí jako veřejné, tj. prvního typu) a výsledné final souřadnice u multikeší a mystery keší.

Režim zobrazení se vybírá z možností, které se nacházejí na konci editačního formuláře mezi popisem a tlačítkem pro uložení změn (viz výše).

Additional waypoints jsou součástí souboru GPX získaného prostřednictvím služby PocketQuery. Některé programy (např. GSAK) umožňují jejich upload do přijímače GPS. Další programy jako Skrýšotlač umožňují i neplatícím uživatelům stažení těchto bodů jako víceprodukt stažení listingu z Geocaching.com pro tisk.

Ukázky zobrazení v listingu

Zde vidíme zastávky multicache typu Virtual Stage, u nichž je plně zobrazen popis i souřadnice. Body si mohou uživatelé stáhnout do navigace. V popisu je stručně uvedeno, jaké informace je potřeba na daných souřadnicích zjistit.

AW viditelné.jpg

V další ukázce vidíme dva waypointy, které mají skryté souřadnice. Jedná se o souřadnice fyzických schránek typu Physical Stage a Final Location. Neobsahují popis zadání pro výpočet souřadnic, proto jsou běžným kačerům skryty úplně. Zároveň je zde také ukázka waypointu Reference Point. Autorovi cache se na rozdíl od ostatních cacherů zobrazují v pravé části tabulky s waypointy tři klikatelné obrázky. Pomocí prvního se dostane do formuláře pro správu waypointů, kde může provést editaci daného waypointu. Kliknutím na druhý obrázek se v novém panelu otevře mapa vycentrovaná na souřadnice uvedené ve waypointu. Pomocí třetího obrázku lze daný waypoint jedním kliknutím smazat. Pro hromadné smazání zde má owner tlačítko Bulk Remove.

AW neviditelné.jpg

Zobrazení v mapě

Geocaching.com sám nenabízí možnost tyto body zobrazit v mapě (jen viditelné waypointy vyjma Reference Pointů v malé mapce na konci listingu). Existuje ale několik možností, jak je přesto zobrazit, jako:

 • použití GreaseMonkey skriptu pro prohlížeč Firefox, který funkčnost do stránky listingu doplní - viz Doplňky pro Firefox
 • použití jednoduchého skriptu přes webové rozhraní mimo listing Geocaching.com pro ty, co Firefox či GreaseMonkey nepoužívají: aw.geoteam.info
 • použití programu Geokuk