Cache In Trash Out Event

Z GeoWiki
(Přesměrováno z CITO)
Přejít na: navigace, hledání
Typy cache
Tradicni.gif Tradiční Cache
Multicache.gif Multi-Cache
Unknowncache.gif Mystery Cache
Earthcache.gif Earthcache
Lettercache.gif Letterbox hybrid
Wherigocache.gif Wherigo Cache
Virtualcache.gif Virtuální Cache
Webcamcache.gif Webcam Cache
Labs.png Lab Cache
Eventcache.gif Event cache
Cito.gif CITO event
Megaeventcache.gif Mega-Event cache
Giga 16.gif Giga-Event cache
Gpsadventures.gif GPS Adventures Maze Exhibit
Cce.gif Community Celebration Event
Groundspeak HQ ikona.gif Groundspeak Headquarters
Lostandfoundikona.gif Groundspeak Lost and Found Celebration
Blockparty.png Groundspeak Block Party
Event 10 ikona.png Lost and Found Event Cache
Projectape.gif Project A.P.E. Cache
Locationless.gif Locationless Cache
Benchmarkikona.gif NGS Benchmark
Nová ikonka CITO eventu

CITO event je setkání, na kterém se geocacheři snaží vyčistit vymezené území od odpadků a nepořádku, který v přírodě zanechali lhostejní lidé. Je to event spojený s ekologickým chováním geocacherů vůči přírodě.

Myšlenka Cache In Trash Out (CITO) se objevila na podzim roku 2000 jako způsob, jakým mohou geocacheři pomoci místním parkům a přírodě. Více informací o programu CITO můžete najít na http://www.cacheintrashout.org.

Kategorie CITO event cache byla přidána, aby se tato úklidová setkání odlišila od ostatních typů event cache. Používejte tuto kategorii tehdy, zvete-li ostatní geocachery, aby přišli v určitý den sbírat odpadky v parku, odstraňovat hromady nepořádku na oblíbené pláži atd. Nepoužívejte tuto kategorii při umisťování fyzické cache v oblasti, která potřebuje uklidit - zmiňte jen tuto potřebu na stránce své cache.

CITO setkání jsou organizována a sponzorována geocachery, ne jinými organizacemi. Cítíte-li, že vaše plánovaná akce by mohla patřit do této kategorie, ale nejste si úplně jisti, požádejte o schválení před přihlášením event cache.

Událost CITO nemůže být naplánováno k Mega-Event_cache/Giga-Event_Cache za účelem úklidu odpadků nahromaděných v průběhu akce.


Co se všechno dá podnikat ve formátu CITO eventu

Možností je nepřeberné množství, takže jste spíše limitovaní protistranou, se kterou akci dokážete domluvit a uspořádat. Třeba úklid odpadků můžete uspořádat sami včetně zajištění likvidace odpadků, ale na většinu dalších aktivit je potřeba jednoznačný souhlas vlastníka pozemků a nejlépe i konzultace s někým, který dané oblasti rozumí. Cokoliv v podzemí je pak úplně jiná liga, tam je spolupráce s odborníky naprosto nezbytná.

  • Úklidy odpadků. Největší klasika, od lehkých úklidů městských parků, lesoparků, příměstských lesů, přes úklidy turistických tras, po likvidace drobných černých skládek. Specialitou jsou vodácké úklidy břehů z lodí. Pozor na to, že mnohde jde o boj s větrnými mlýny, tj. odpadky se objeví znovu, a někteří lidé nepořádek po blbcích uklízet odmítají.
  • Památky. Areály kulturních památek jako zámky, kláštery, hrady jsou rozsáhlé, často s parky, peněz je vždy málo. Údržba parků od vyřezávání po hrabání listí, pomoc při opravách, terénních úpravách, jiné formy úklidu.
  • Péče o les. Vysazování stromků je přínosné obvykle všude, ať již po těžbě či pro podporu druhové skladby. Časově je omezené na část jara a snad i podzim, riziko je stopka kvůli suchu. Lze dělat i úklid po těžbě jako pomoc veřejným subjektům. U sázení je potřeba zmínit i aleje, které se čas od času dosazují či vysazují zcela nově.
  • Údržba cest. Vystříhávání a vyřezávání větví keřů a stromů zasahujících do cesty, zpevnění okrajů ve svahu, výstavba schodů, úprava křížení s potůčky včetně výroby lávek. Cesty do polí, v lesoparku, v lesích. Údržba naučných stezek či klidně budování miniaturní na zahradě mateřské školky.
  • Invazivní druhy. Netýkavka žláznatá, lupina vlčí bob, trnovník akát jsou druhy, které je potřeba likvidovat a lze to zvládnout nadšenci, stačí dlouhodobě vydržet.
  • Údržba biotopu. Některá stanoviště se bez lidské péče promění v souvislé křoví, bodláčí či les, přestanou být příznivá pro ještěrky, motýly, orchideje atd. Vyřezávání křovin na stráních, náletových dřevin v bezlesí či ve vřesovištích. Zcela určitě sekání a hrabání luk.
  • Podpora ohrožených druhů. Obnova či budování tůněk pro obojživelníky, výstavba hadníků, plazníků a na sucho skládaných kamenných zídek pro úkryt, zimování a nahřívání ještěrek, slepýšů, hadů. Vlastně i výroba hmyzích hotelů, ptačích budek a u těch i jejich čištění na konci zimy.
  • Obnova vodního režimu. Zasypání či přehrazování odvodňovacích kanálů v lesích, v bývalých mokřadech či vlhkých loukách pro zadržení většího množství vody i zvýšení hladiny podzemní vody.
  • Vyklizení podzemí. Vyklizení jeskyní, štol, podzemních lomů od odpadků, naplaveného materiálu, závalů.

Tip na to, jak zjistit, zda už se ve vámi vybrané lokalitě něco dělo

Abyste se vyhnuli situaci, kdy například duplikujete CITO, které již někdo dělá, nebo naopak abyste pomoc směřovali tam, kde se nic neděje.

Na stránce Project-gc.com v kategorii Nástroje (Tools) vyberte možnost Porovnání mapy (Map compare), vyplňte jméno profilu a zemi CZ, vyberte z možností dole. Přidejte filtr Typ keše a vyberte CITO. Přidejte další filtr disablované / archivované a obě možnosti zaškrtněte. Mapa by vám měla vygenerovat všechny CITO eventy, jaké u nás kdy byly publikovány.

Příklad: Map Compare CITO

Skloňování názvu CITO

Jelikož český jazyk užívá ohýbání slovních druhů, je často potřeba se vypořádat s tím, jak správně skloňovat zkratku CITO. Nejdůležitější je vědět, že zkratka CITO se neskloňuje! Je tomu tak právě proto, že se jedná o zkratku vytvořenou z anglických slov Cache In Trash Out. V případě potřeby skloňování je doporučeno užívat připojeného slova event, s nímž si čeština již umí poradit (CITO event, bez CITO eventu, o CITO eventu, s CITO eventem, bez CITO eventů,...). Varianty jako je CITEM či podobné zkomoleniny nejsou akceptovatelné a nesmyslné, neboť nemají žádný význam. V případě, že byste chtěli mermomocí skloňovat bez použití slova event, je potřeba vytvořit tzv. zkratkové slovo, které vznikne tak, že se ponechá první písmeno zkratky velké a další se změní na malá. Takto utvořené zkratkové slovo je možné v češtině skloňovat (Cito, bez Cita,...).